Poniżej przestawiamy Państwu do dyspozycji krótki instruktarz zmniejszania zdjęć z wykorzystaniem programu Paint będącego standardowym elementem sytemu Windows.

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe ze zmniejszania zdjęć według poniższej instrukcji, a także spowodowane niewłaściwym funkcjonowaniem programu Paint. Polecamy zmniejszanie zdjęć z wykorzystaniem naszej strony (formularz zmniejszania zdjeć jest dostępny m.in. na stronie głównej).

 • Krok 1 - otwórz program Paint

  Aby otworzyc program Paint należy kliknąć przycisk start w pasku Windows, a następnie wybrać Wszystkie programy > Akcesoria > Paint.

  tutorial


  Skutkiem wykonania tego kroku bedzie otworzenie się okna programu Paint.
 • Krok 2 - otwórz zdjęcie do zmniejszenia

  W celu otworzenia zdjęcia, które chcemy zmniejszyć należy wybrać z menu programu Paint pozycje Plik, a następnie Otwórz.

  tutorial


  Skutkiem wykonania tego działania będzie pojawienie się okna wyboru pliku do otwarcia. Należy wyszukać zdjęcie na dysku zaznaczyć je pojedynczym kliknięciem lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć na Otwórz.

  tutorial


  Skutkiem wykonania powyższych czynności będzie otworzenie się zdjęcia w oknie programu Paint.
 • Krok 3 - zmiana rozmiaru zdjęcia

  Aby zmienić rozmiar zdjęcia należy wybrać z menu programu Paint pozycję Obraz, a następnie atrybuty.

  tutorial


  Skutkiem wykonania tego działania będzie pojawienie się okna opcji atrybuty gdzie należy podać rozmiary zdjęcia jakie chcemy uzyskać np. 800 pikseli szerokości i 600 pikseli wysokości, a następnie kliknąć na przycisk OK.

  tutorial


  Skutkiem wykonania powyższych czynności będzie zmniejszenie się zdjęcia w oknie programu Paint.
 • Krok 4 - zapisywanie zmniejszonego zdjęcia - UWAGA!

  Aby zapisać zmniejszone we wcześniejszych krokach zdjęcie należy wybrać z menu programu pozycję Plik, a następnie pozycję ZAPISZ JAKO. Wybranie pozycji zapisz spowoduje nieodwracalne nadpisanie otwartego zdjęcia!

  tutorial


  Skutkiem wykonania tego działania będzie pojawienie się okna wyboru zapisu do pliku. Należy wybrać miejsce zapisu pliku np. pulpit lub moje dokumenty, podać nazwę zdjęcia, koniecznie inną niż zdjęcia orginalnego jeżeli nie chcemy go stracić, upewnić się że w pozycji "Zapisz jako typ" występuje typ "JPEG (*.JPG, *JPEG ...." jeżeli nie to wybrać go z listy , a następnie kliknąć "Zapisz".

  tutorial


  Skutkiem wykonania powyższych czynności będzie zapisanie zmniejszonego zdjęcia w wybranym miejscu pod podaną wyżej nazwą.
 • Gratulujemy zdjęcie zostało zmniejszone!